Blog převážně jednočipový

Arduino a Netbeans

Arduino IDE je docela vymakaný nástroj, ma správu knihoven, správu desek (nejen pro arduino) a seriový terminál. Bohužel co zatím ještě není úplně dokonalé je editor. Například postrádá našeptávač kódu, také otevírání nově otevřeného projektu v novém zmenšeném okně je docela otravné. Ale při tvorbě arduina IDE na to myslely a do nastavení vložily možnost použití externího editoru. Pokud tuto volbu zaškrtnete tak zdrojový kód již nelze editovat v arduino IDE. IDE jen kontroluje jestli se soubory na disku nezměnil a pokud ano tak načte jejich novější verzi. Pak tedy lze editovat soubory v jiném editoru například Netbeans.

Teď ukážu jak lze nastavit Netbeans na editaci arduino kódu i s podporou IntelliSense (našeptávače).

Nastavení Arduino IDE

V arduino IDE nastavíme editor na externí editor Arduino->Soubor->Vlastnosti.

Nastavení Netbeans

Netbeans IDE je ke stažení zde https://netbeans.org/.

Pokud nemáme tak si v Netbeans nainstalujeme podporu pro C/C++ Netbeans->Tools->Plugins.

Nastavíme si překladač pro C/C++ Tools->Options->C/C++.

Přidáme novou kolekci. Cestu si nastavte podle toho kde máte nainstalované Arduino.

Aby nám editor mohl našeptávat kód musíme zadat cestu alespoň k překladači c++.

Teď je potřeba zadat cesty ke všem knihovnám které budeme používat. Důležité jsou standartní knihovny

  ...\hardware\arduino\avr\cores\arduino
  ...\hardware\arduino\avr\variants\standard

Pak je dobré zadat knihovny které nejspíše také budeme používat z adresáře ...
ardware
rduino
vr
ibraries
a ...
ibraries
. A samozřejmě cesty ke knihovnám které jsme si ručně stáhli. Je dúležité zadávat cestu až k místu kde jsou soubory .c a .h, proto na obrázku je někde až adresář src.

Upravíme ještě nastavení projektu.

V Other nastavíme, že C++ soubory můžou mít i koncovku ino.

Tak a to by mělo být všechno. Teď když chceme založit nový projekt tak vybereme C/C++ Application.

Důležité je nastavit námi právě vytvořenou Tool Collection.

Dále vytvoříme první soubor v Source Files který musí mít stejný název jako název projektu a koncovku ino. Ostatní složky v projektu můžeme smazat (alespoň ty které půjdou). V tomto souboru je nutné includovat hlavičkovou knihovnu Arduino.h aby Netbeansy věděli jak mají napovídat základní příkazy. V tuto chvílí už můžeme využívat výhod našeptávače a dalších vymožeností moderního programovacího editoru.

Dále si sputíme Arduino IDE ve kterém si otevřeme stejný projekt. Pracujeme tedy tak, že píšeme kód v Nebeans a když chceme kód ověřit nebo nahrát do arduina tak se přepneme do Arduina IDE.

Vytvořeno: 2016-03-06 12:36:40
Změněno: 2016-03-06 22:07:15

Napsat komentář